Aktualności

Niezwykła siła słowa 'TAK'

siła słowa
Jest to jedna z najlepszych metod zamykania transakcji. Polega ona na zadaniu serii pytań, z których każde wiedzie do następnego i wymaga odpowiedzi twierdzącej. Przez wiele lat, zanim pojawił się Internet, metodę tą dopracowali niemal do perfekcji akwizytorzy zajmujący się sprzedażą encyklopedii.

„Jestem lepszym inwestorem, ponieważ jestem biznesmenem i jestem lepszym biznesmenem, bo jestem lepszym inwestorem” - Warren Buffett

inwestor
Pozwolę sobie więc opowiedzieć o tym, jak być lepszym inwestorem, będąc lepszym w biznesie. Wiedza biznesowa jest różna u każdego z tych trzech typów ludzi:Jak zmierzyć efektywność szkolenia?

efektywność szkolenia Szkolić się trzeba – to wiedzą wszyscy. I to przynajmniej z kilku powodów. Do najważniejszych należy ten, który mówi, że szkolenia wzmacniając kompetencje pracowników, współtworzą przewagę konkurencyjną firm na rynku, a tym samym zwracają się z nawiązką. Gdyby ten argument był prawdziwy, nie trzeba by było szukać kolejnych. Ten jeden wystarczyłby każdemu CEO, by postawić pieniądze na ciągłe doskonalenie pracowników.

Crowdfunding jako źródło finansowania przedsięwzięć

Crowdfunding
Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) to rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku.

Styl i charakter komunikacji w biznesie, czyli zasady etykiety w pracy

komunikacja
Współczesne style komunikacji, czyli w jaki sposób nowoczesne technologie wspierają relacje biznesowe. Wyniki badania przeprowadzonego przez UPC.Pracodawca bliższy pracownikowi

pracodawca bliższy pracownikowi
Rynek świadczeń pozapłacowych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Jego wartość szacowana jest na 8 mld złotych. Już blisko 95% firm oferuje swoim pracownikom przynajmniej jedną formę wynagrodzenia, inną niż płaca zasadnicza. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie przestało pełnić wystarczającą rolę motywacyjną.

Jak uniknąć porażki wdrożenia systemu IT

wdrożenie systemu IT Nie od dziś wiadomo, że wdrożenie odpowiedniego systemu informatycznego usprawnia pracę przedsiębiorstwa i ma istotny wpływ na jego sukces rynkowy. Bardzo często okazuje się jednak, że nakłady poniesione na wdrożenie i utrzymanie systemu są większe niż korzyści, jakie firma  osiąga z jego implementacji.

Eurologistyka na dziś

Eurologistyka
Umacnia się gospodarka rynkowa, a w związku z tym - nowy sposób myślenia i warunki do racjonalnego działania przez wszystkie podmioty gospodarcze (państwowe, prywatne, spółdzielcze). Jednym z narzędzi wykorzystywanych do usprawnienia funkcjonowania procesów zarówno w skali makro, jak i mikro jest logistyka.

Czy zmniejszona liczba zamówień to problem jedynie działu handlowego? Czy koszty stałe utrzymania zakładu produkcyjnego w praktyce oznaczają wzrost kosztów jednostkowych produkcji?

img Jeżeli zredukujemy liczbę pracowników produkcyjnych, to czy nie podejmujemy w ten sposób decyzji, idąc po linii najmniejszego oporu? Przecież wcześniej czy później kryzys się skończy i doświadczona załoga będzie ponownie potrzebna. Tylko kto będzie chciał pracować dla firmy, która tak łatwo redukuje zatrudnienie?